oferta

Oferujemy usługi:
  • całodobowy odbiór zwłok z domów, domów opieki i szpitali,
  • kosmetyka pośmiertna,
  • przechowywanie ciała w chłodni do czasu pogrzebu,
  • kremacja zwłok,
  • ekshumacja zwłok,
  • balsamacja ciała,
Formalności i dokumenty:
  • pomoc w załatwieniu wszelkich formalności (urzędy, szpitale, cmentarze),
  • możliwość dojazdu pracownika do rodziny zmarłego w celu dopełnienia formalności,
  • wypłacanie zasiłku pogrzebowego przed uroczystością pogrzebową,
  • trumny i urny,
  • tabliczki i krzyże,
  • drukowanie i rozwieszanie nekrologów,
  • kwiaty i wieńce,

Transport i oprawa:
  • transport zwłok karawanem marki mercedes,
  • możliwość organizacji przewozu dla uczestników pogrzebu,
  • oprawę muzyczną - muzyka odtwarzana z karawanu lub orkiestra, trębacz,

Groby i nagrobki:
  • wykopanie grobu ziemnego lub piwnicznego na cmentarzu,
  • przenoszenie szczątków,
  • remonty piwnic cmentarnych,
  • obramowania ziemnych grobów-betonowe,
  • drewniane lub pcv, rozbiórka nagrobków do pochówku,
  • dopisywanie liter na nagrobku,
  • prostowanie nagrobków,
Bogaty wybór nagrobków